top of page

Analiza maloprodaje u realnom vremenu

Ovaj dio programskog rješenja je napravljen slično kao i kontrola proizvodnje. Same analize su vrlo detaljne, te se na temelju njih može doći do pravih poslovnih informacija, koje će pak omogućiti korisniku donošenje ispravne odluke, planiranje vlastite proizvodnje i plasman proizvoda putem vlastite maloprodaje. Sama analiza je napravljena na 20 stranica, te se podaci sa blagajni sinkroniziraju dnevno. Velika prednost ovog programa je u tome što možete pratiti rad blagajnika po vremenu, po prodanoj robi, po broju izdanih računa. ​Imamo analize o marži za maloprodajne jedinice, po artiklima, po grupama ili podgrupama proizvoda. ​ Postoje i analize povrata robe, po svim navedenim kategorijama. S obzirom na navedeno, korisnik će na temelju ovog softvera lakše, brže i bolje moći planirati vlastitu proizvodnju za proizvode koje plasira putem vlastite maloprodaje, a moći će i bolje organizirati radno vrijeme svojih djelatnika.

ANALIZE

1. Promet MP 7 dana – Pregled prometa u maloprodaji u zadnjih 7 dana – financijski 2. Promet 7 dana u kg – Pregled prometa u maloprodaji u zadnjih 7 dana – količinski 3. Analiza tjednog prometa MP 4. Ukupni prometi MP za razdoblje 5. Marža po MP 6. Graf prometi godišnji MP – analiza prometa po maloprodajama za godinu 7. Stupci prometi MP – Usporedna analiza po maloprodajama 8. Promet po kvartalima MP – analiza prometa u maloprodaji po kvartalima 9. Promet artikli MP – analiza prodaje artikala po maloprodajama 10. Kretanje marže MP – analiza kretanja marža po maloprodajama 11. Pokazatelji – pokazatelji uspješnosti u maloprodaji 12. Pregled prodaje po blagajnicima / djelatnicima 13. Broj izdanih računa po blagajniku 14. Prosjek po blagajni i radnoj jedinici 15. Pregled prodaje po RV 16. Stanje MP financije 17. Povrati artikala 18. Blagajnici - artikli 19. Blagajnici - vrijeme 20. Stanje skladišta 21. Trend prometa 22. Pregled prodaje MP – iznos br. RN 23. Stanje skladišta u kg
15 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page