top of page

IZVJEŠĆIVANJE DZS (državni zavod za statistiku )

Poslovni subjekti su dužni redovito Državnom zavodu za statistiku predavati mnoga izvješća (npr. izvještavanje za Intrastat), čije ispunjavanje oduzima jako puno vremena, što rezultira čestim kašnjenjem s predavanjem izvješća. Također, problem je to što ne postoji integrirani sustav izvještavanja, tablice se često moraju popunjavati ručnim unosom, što osim dodatnog gubitka vremena može rezultirati i mnogim pogreškama.


Stoga, korisnici imaju potrebu za izradom statističkih obrazaca, koji bi olakšali i ubrzali izvješćivanje, te eliminirali mogućnosti pogrešaka, jer isključuju ručni unos. Izvješća koja će korisnik dobiti na temelju programa i promjena u samom šifriranju artikala u skladišnom poslovanju su:

1. Mjesečni statistički e-obrazac IND-2/KPS/M za iskazivanje podataka o prihodu od prometa industrije

2. Mjesečni statistički e-obrazac IND-3/KPS/M za iskazivanje podataka o cijenama industrijskih proizvođača

3. Godišnji statistički e-obrazac IND-21/PRODCOM/G za iskazivanje podataka o industrijskoj proizvodnji

4. Godišnji statistički e-obrazac IND-21/REPRO/G za iskazivanje podataka o utrošku sirovina materijala i energenata u industriji.


Primjerice, za IND-21/REPRO/G za tablica Utrošak sirovina i materijala za industrijsku proizvodnju, potrebno je zbrajati podatke iz više dokumenata po nomenklaturi DZS-a, koju korisnik ne koristi jer mu je takva kategorizacija neprihvatljiva za poslovanje. Djelatniku koji izrađuje izvještaj za taj posao je potreban minimalno jedan radni dan.

11 views0 comments

Comments


bottom of page