top of page

IZVJEŠĆIVANJE DZS (državni zavod za statistiku )

Poslovni subjekti su dužni redovito Državnom zavodu za statistiku predavati mnoga izvješća (npr. izvještavanje za Intrastat), čije ispunjavanje oduzima jako puno vremena, što rezultira čestim kašnjenjem s predavanjem izvješća. Također, problem je to što ne postoji integrirani sustav izvještavanja, tablice se često moraju popunjavati ručnim unosom, što osim dodatnog gubitka vremena može rezultirati i mnogim pogreškama.


Stoga, korisnici imaju potrebu za izradom statističkih obrazaca, koji bi olakšali i ubrzali izvješćivanje, te eliminirali mogućnosti pogrešaka, jer isključuju ručni unos. Izvješća koja će korisnik dobiti na temelju programa i promjena u samom šifriranju artikala u skladišnom poslovanju su:

1. Mjesečni statistički e-obrazac IND-2/KPS/M za iskazivanje podataka o prihodu od prometa industrije

2. Mjesečni statistički e-obrazac IND-3/KPS/M za iskazivanje podataka o cijenama industrijskih proizvođača

3. Godišnji statistički e-obrazac IND-21/PRODCOM/G za iskazivanje podataka o industrijskoj proizvodnji

4. Godišnji statistički e-obrazac IND-21/REPRO/G za iskazivanje podataka o utrošku sirovina materijala i energenata u industriji.


Primjerice, za IND-21/REPRO/G za tablica Utrošak sirovina i materijala za industrijsku proizvodnju, potrebno je zbrajati podatke iz više dokumenata po nomenklaturi DZS-a, koju korisnik ne koristi jer mu je takva kategorizacija neprihvatljiva za poslovanje. Djelatniku koji izrađuje izvještaj za taj posao je potreban minimalno jedan radni dan.

4 views0 comments
bottom of page