top of page

CASE STUDY PODUZEĆE ( primjer implementacije )

Ovisno o vrsti poslovanja s hranom, sustavi sljedivosti sastoje se od jednog ili više dolje navedenih elemenata:


a) Sljedivost prema korisniku/kupcu (sljedivost hrane do kupca/korisnika)

b) Interna sljedivost (sljedivost sirovina, poluproizvoda, ambalaže i pomoćnih materijala )

c) Sljedivost prema dobavljačima (sljedivost prema dobavljačima sirovina, pomoćnog materijala, ambalaže i dodataka hrani)

kod zaprimanja materijala i sirovina printamo etikete sa podacima koji će nam kasnije poslužiti u procesu praćenja sljedivosti.

podaci koji se koriste u najviše slučajeva :

dobavljač, datum prijema, šifra i naziv artikla, te LOT broj prijema koji sustav automatski dodjeljuje kod unosa stavke prijema

podaci koji su upisani u barcode-u su šifra artikla i LOT stavke artikla.

Otvaranje novog radnog naloga proizvodnje kreira novi LOT broj za taj proizvod

Sve stavke koje će biti utrošene kod izrade tog proizvoda biti će povezane preko tog LOT-a

Upis utrošenih stavaka može biti ručni ili prijenosom preko ručnih terminala


7 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page