top of page

Sljedivost u prehrambenom lancu (što je to)

Updated: Jan 10, 2022

Sljedivost je sve ćešći pojam koji se spominje u okviru sigurnosti hrane i postaje neizostavan alat kojim se postiže brz i jednostavan pristup ključnim podacima u slučaju pojave nepravilnosti ili krize u prehrambenom lancu.


Sljedivost je zakonska obveza, te je sastavni dio Zakona o hrani, Uredbe EC 178/2002 koji utvrđuje sljedivost kao:


Članak 3. stavak 15.: „sljedivost” znači mogućnost ulaženja u trag hrani, hrani za životinje, životinji za proizvodnju hrane ili tvari koja je namijenjena ugrađivanju ili se očekuje da će se ugraditi u hranu ili hranu za životinje, kroz sve faze proizvodnje, prerade i distribucije

Prema definiciji iz Zakona o hrani sljedivost je mogućnost ulaženja u trag hrani, hrani za životinje, životinjama koje se koriste za proizvodnju hrane ili tvari koja je namijenjena ugrađivanju ili se očekuje da će biti ugrađena u hranu ili hranu za životinje, kroz sve faze proizvodnje, prerade i distribucije.


Svaki subjekt u poslovanju s hranom dužan je osigurati točne informacije o podrijetlu, tj. dobavljaču svih sirovina koje koristi u svojoj proizvodnji, preradi ili distribuciji, te točne informacije o kupcu svojih proizvoda.

Također, potrebno je da subjekt u poslovanju s hranom poprati sljedivošću sve parametre kvalitete koji dokazuju da su uvijeti tijekom proizvodnje, prerade i distribucije bili odgovarajući, te da je konačan proizvod zdravstveno ispravan.


Sljedivost je ključan element zakona iz područja hrane (npr. EU Reg. 178/2002) i normiza sigurnost hrane (npr. ISO 22000). International Organization for Standardization (ISO) pruža tehničke norme kako bi omogućila harmonizirani pristup sljedivosti u skladu s najboljom dostupnom praksom. Norma za sljedivost u lancu hrane, ISO 22005, pruža općenite principe i osnovne zahtjeve za dizajn i implementaciju sustava.


Sljedivost ili alat za praćenje proizvoda pomaže identificirati proizvod u svakom stupnju lanca opskrbe (od proizvodnje do distribucije), od kuda je hrana došla i gdje je hrana otišla, u skladu s ciljevima nadzora hrane i certifikacijom sustava. Sljedivost igra važnu ulogu u olakšavanju konkurentnosti tvrtkama na domaćem i globalnom tržištu. Sposobnost praćenja proizvoda kroz sve faze proizvodnje na poljoprivrednom gospodarstvu, prerade, distribucije, transporta i maloprodaje do krajnje točke, ili potrošača, postaje standardna praksa poslovanja za sve koji su uključeni u današnjem lancu opskrbe hranom.

11 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page