top of page

Evidencija opreme ( OS ) i servisa opreme ( Case study )

Budući da korisnik ima jako puno opreme, a nema zajedničku bazu podataka za procesnu opremu i održavanje iste, neophodno je napraviti aplikaciju koja će obuhvatiti sve moguće potrebe koje poduzeće ima vezano uz procesnu opremu i osnovna sredstva.


Korisnik traži da aplikacija sadrži sljedeće podatke o opremi, kao i da omogućava niže navedene procese:


· Naziv opreme

· Proizvođač opreme

· Dobavljač opreme

· Serijski broj

· Inventarni broj – omogućiti slobodan unos inventarnog broja

· Nabavna vrijednost – povezati sa ulaznim računom i financijskim kontima

· Sektor – lokacija u kojem je oprema smještena

· Omogućiti obračun amortizacije (definirati amortizacijske grupe) s pripremom temeljnice za automatsko knjiženje u financijskom računovodstvu; uvid u trenutnu odnosno amortiziranu vrijednost osnovnog sredstva

· Obračun amortizacije za određeno razdoblje (mjesečno, kvartalno, polugodišnje, godišnje), ovisno o potrebama tvrtke. Prilikom obračuna amortizacije uzeti u obzir naknadna povećanja ili smanjenja nabavne vrijednosti osnovnog sredstva. Omogućeno je praćenje i arhiviranje periodičnih obračuna amortizacije, kao i amortizacija za otpisana sredstva (opcija uključiti ili isključiti)

· Uz svaki segment opreme dodati mapu u koju će se pohraniti dokumentacija o opremi u vidu slika i skeniranih dokumenata, tehničke specifikacije i sl.

· Evidentiranje servisa i servisera na opremi, kao i troškova servisa i rezervnih dijelova

· Mogućnost evidentiranja zaduženja osnovnih sredstava po zaposlenicima

· Ispis rekapitulacija po različitim kriterijima (po kontima nabave, kontima ispravka vrijednosti osnovnog sredstva, dobavljaču, proizvođaču)

· Ispis knjige osnovnih sredstava

· Mogućnost ispisa zapisnika (uporaba, likvidacija)

· Mogućnost ispisa liste za provođenje inventure


Kako bi se svi zahtjevi korisnika odradili potrebno je napraviti novu bazu podataka i novu aplikaciju u kojoj će korisnik moći odraditi navedene zahtjeve.

Obzirom da je korisnik do sada dio evidencija radio ručno ili pomoću excel tablica, ova aplikacija će imati višestruke benefite:

-jedinstveni popis sve opreme,

-svu dokumentaciju vezanu uz opremu,

-vođenje servisa, popravaka i sl., planova održavanja,


Sve to dovest će do znatne uštede vremena, te boljeg i kvalitetnijeg održavanja sve opreme koju korisnik posjeduje.4 views0 comments

Comments


bottom of page