top of page

Web nalozi za radove terenskih djelatnika

Kako bi se mogla povećati prodaja i bolje planirati rad na terenu, korisnik ima potrebu za uvođenjem aplikacije web komercijalista.


Osnovne funkcije ove aplikacije su:

  1. prijava korisnika za radove na određenoj lokaciji,

  2. pregled cijena rada,

  3. pregled otvorenih stavaka kupaca,

  4. pregled ovorenih naloga

  5. pregled ne završenih naloga

  6. izrada naloga kod korisnika i potpis naloga od strane korisnika

  7. pregled svih poslovnih jedinica korisnika na google karti

  8. dodavanje novih pj na terenu


Prednost ovakve aplikacije je prvenstveno u tome što će terenski radnici na terenu moći vidjeti sami sve potrebne informacije za svakog pojedinog kupca, te kreirati narudžbu i automatski je poslati u centralu.


Web aplikacija funkcionirati će tako što će se podaci sinkronizirati svakih 5 minuta, što bi u konkretnom slučaju značilo da komercijalist na terenu može vidjeti promjenu na cjeniku najkasnije 5 minuta od trenutka kada ju je netko od operatera promijenio. Isto je i u komunikaciji iz smjera komercijalista prema centrali: kada komercijalist unese narudžbu, operater u komercijali jednim klikom preuzima narudžbu, te je ona vidljiva u skladištu i proizvodnji.

Za funkcioniranje ove aplikacije potrebna je Azure cloud baza podataka.
6 views0 comments

留言

評等為 0(最高為 5 顆星)。
暫無評等

新增評等
bottom of page